LVR werkt aan Swalmen!

Swalmen was: na de gemeentelijke herindeling in ontwikkeling met o.a. de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening en op de plaats van de vroegere Basisschool De Mortel en de bibliotheek is een woningplan ontwikkeld. Er is een uitbreiding gekomen van bedrijven, voornamelijk in de transport en logistieke sector.

 

Swalmen is: tot stilstand gekomen. Oude woningbouwplannen worden nog uitgevoerd, nieuwe plannen zijn er niet of nauwelijks. Het centrum is niet tot kloppend hart van het dorp ontwikkeld.

 

De LVR  wil:

 • Continuïteit voor de exploitatie van het Zwembad de Bosberg.Toekomstvisie ontwikkelen met bestaande stichting en de gemeente. Vrijwilligers enthiousiameren, de exploitatie-mogelijkheden van het gehele zwembadcomplex uitbreiden. Sportevenementen op het voorterrein accommoderen.
 • Herbestemming gebouwen b.c. Broekhin na de zomer van 2019. Pand vervalt aan gemeente. Gelet op de staat van de gebouwen zou hier uitstekend een bedrijvencentrum gestart kunnen worden.
 • Uitbreiding bestemmingsplan sporthal Swalmen tot sport – en evenementenhal.
 • Brugstraat: Hier afbraak bestaande panden en realiseren van woningen / appartementen in twee bouwlagen speciaal voor starters. Een – en twee gezinswoningen. Rekening houden met het karakter van deze beeldbepalende straat.
 • Activiteiten in centrum van Swalmen stimuleren. Actie van, voor en door verenigingen. Gemeente stelt uitsluitend randvoorwaarden en is facilitair.
 • Asselt meer profileren als watersport – en recreatiegebied.
 • Verdere ontwikkeling van het Oostelijk deel van Swalmen met toeristische verblijfsaccommodaties.
 • Basisschool in Boukoul handhaven, e.v.t. als dependance van Lambertusschool.
 • Overleg met familie de Guerre voor permanente openstelling van de tuinen van Kasteel Hillenraad.
 • Accommodatiebeleid met name voor gebruikers van het vroegere gemeentehuis van Swalmen. De huur tussen de gemeente en Woongoed 2000 eindigt immers in 2021.
 • Onderzoek met private partijen voor het realiseren van een natuurbegraafplaats in het bosgebied van Swalmen of van bossen behorend bij kasteel Hillenraad.
 • De LVR wenst geen georganiseerde “hangplek”op het parkeerterrein van de voetbalclub. Ervaringen elders in de gemeente leren ons dat op deze plekken niet alleen jongelui samenkomen maar er ook drugshandel gepleegd wordt en soms zelfs prostitutie wordt bedreven.