LVR werkt aan meer woningbouw met meer diversiteit en spreiding!

Roermond was: met een langetermijnvisie woningbouw aan het stimuleren. Hierbij werd gelet op voldoende diversiteit en spreiding van woningtypes en initiatieven werden als een kans en niet als een bedreiging gezien.

 

Roermond is: gestopt met nieuwe woningbouw. Alle huidige projecten in ontwikkeling stammen nog van voor deze raadsperiode.

 

De LVR wil:

 • Meer woningbouw
 • Diversiteit en spreiding van woningbouw
 • Ombouwen langdurig leegstaande kantoorpanden naar woonfunctie
 • Startersleningen handhaven
 • Kortdurende erfpachtconstructie handhaven
 • Verduurzamen van bestaande woningen
 • Burgerinitiatief voor adoptie openbare ruimte/voorzieningen stimuleren
 • Voldoende groen in de gemeente
 • Openbare ruimte op goed niveau krijgen, inclusief vijvers en beken
 • Roerdelta 2 meer diversiteit in woningen
 • Woningtoewijzingsbeleid met woningcorporaties aanpassen, waarbij we kiezen voor mensen die hier wonen
 • Inzet van serviceteams voor het beheer van de openbare ruimte zodat inzet en actie snel plaatsvinden