Vragen aan de burgemeester inzake opening terrassen

Art. 43-vragen inzake riool(herstel)werk in nieuw aangelegde parallelrijbaan N280
24 februari, 2021
Art. 43-vragen Jongeren wonen, deel 2
1 maart, 2021

Vragen aan de burgemeester inzake opening terrassen

Geachte heer Vervuurt, beste Jos,

 

Kun je bijgaande vragen doorsturen naar burgemeester Donders?

Steeds meer burgemeesters willen dat de terrassen weer opengaan. Uiteraard corona-proof. Beter georganiseerd, dan ongeorganiseerd is de mening van vele burgemeesters die voor zijn. Wat vindt burgemeester van Roermond van opvattingen van haar collega’s inzake het openen van terrassen.

Is zij bereid om pilots toe te staan inzake de opening van terrassen?

Heeft de Burgemeester al overleg gehad met de collega-burgemeesters hierover en/of contact gehad met de afdeling KHN van Roermond?

Wij stellen vragen om te voorkomen dat Roermond straks bij een positieve ontwikkeling als laatste in de rij aansluit.

Namens de volledige LVR-fractie,

Groet

Dré Peters