Wat er echt gebeurde tijdens de commissievergadering B&M over integriteit…

LVR eist direct verantwoording voor misselijkmakende ECI enquête
3 december, 2013
LVR herinnert College van B&W nogmaals aan transitie Jeugdzorg
9 december, 2013

Wat er echt gebeurde tijdens de commissievergadering B&M over integriteit…

De afgelopen dagen zijn met enige regelmaat publicaties verschenen in de media over hetgeen zich heeft voorgedaan tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen afgelopen 2 december.

Vandaag, 7 december jl. verscheen er nog een opiniestuk in Dagblad de Limburger waarin de coalitie in Roermond haar visie gaf. Maar inmiddels heeft de griffier de geluidsbanden van de betreffende vergadering omgezet in tekst, waarin woordelijk verslag is gedaan van alles wat besproken is tijdens deze vergadering.

 

Het hele verslag is hier na te lezen.

 

Dit verslag geeft precies aan wat door wie is gezegd in deze discussie. En wat de LVR betreft geeft het haarfijn aan hoe de verhoudingen lagen. Lees vooral het verslag en oordeel zelf.