Art. 43-vragen Wegafsluitingen

Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond
Roermond, 1 juli 2021

Betreft: wegafsluitingen


Geachte griffier,


De LVR-fractie heeft tijdens de rondvraag van de commissie Ruimte, duidelijkheid willen verkrijgen over de hoeveelheid wegafsluitingen die de Roermondse economie veel schade berokkenen. Antwoorden van de verantwoordelijk wethouder waren, niet voor het eerst, weer zeer teleurstellend en roepen nieuwe vragen op.
De bezoekers aan Roermond komen in een doolhof terecht en bewoners moeten flinke omzwervingen maken om thuis te kunnen komen. De ondernemers in deze gebieden zijn daarnaast zeer slecht bereikbaar. Ook heeft de LVR fractie geconstateerd dat de werkzaamheden aan de Bisschop  Lindanussingel en de Burg Geuljanslaan zeer traag verlopen en niet iedere dag worden er werkzaamheden uitgevoerd. Dat brengt ons tot onderstaande vragen:

Tot wanneer zijn de werkzaamheden gepland aan de Bisschop  Lindanussingel en de Burg Geuljanslaan?


Was het niet mogelijk geweest om deze werkzaamheden sneller uit te voeren?


Waarom is tijdens deze werkzaamheden ook De Ster zonder overleg afgesloten?


Waarom heeft wethouder Evers in strijd met de afspraken in december 2018 geen overleg gepleegd over de afsluiting van De Ster met de wijkraad alsmede de omliggende ondernemers?


Heeft u inmiddels aansprakelijkheidsstellingen van ondernemers uit de Voorstad ontvangen?


Is er sprake van “project-overstijgende coördinatie” over de werkzaamheden Lindanussingel, Burgemeester Geuljanslaan, De Ster en Roerderweg?


Zo ja, kunt u dat nader toelichten en hoe kan het dan dat ondanks deze coördinatie het zo’n chaos wordt?


Nu is ook nog de Koninginnelaan en de Prins Bernardstraat afgesloten.
Is hier sprake van “project-overstijgende coördinatie”?


Kan het College zich de onvrede bij de grote groepen weggebruikers, aanwonenden en ondernemers voorstellen die hierdoor getroffen worden?

Namens LVR fractie


Jos van Rey

Dre Peters

Dirk Franssen

Ben Peters

Kadri Sogukcesme


Aijiththan Loganathan