Woordvoering fractievoorzitter LVR tijdens begrotingsbehandeling 10 november 2016

15 november 2016 Algemene Ledenvergadering LVR
7 november, 2016
Overzicht moties en amendementen raadsvergadering 10 november 2016
12 november, 2016

Woordvoering fractievoorzitter LVR tijdens begrotingsbehandeling 10 november 2016

Hovaardigheid of op zijn plat Remunjs “Die lieje aan hoovaard” of moeten wij zeggen eigendunk, arrogant, ingebeeld, hautain of zelfingenomen? Dat zijn de woorden die passen bij de tekst op de begrotingspagina’s.

 

Met veel belangstelling heeft de LVR-fractie de begrotingspagina’s gelezen in 1Roermond van 26 oktober. Vanaf de eerste regel waanden wij ons in een verkeerd verslag. Gaat het hier écht over de gemeente Roermond? Ik citeer de woorden van burgemeester Donders “wij hebben de verplichting om de kwaliteiten en kansen van onze stad verder uit te bouwen en te versterken. Maar de tijd dat we dit alleen doen hebben wij achter ons gelaten. Samenwerken is niet voor niets een van de verbindende schakels van het coalitieakkoord 2014-2018. ‘Mensen maken onze stad’.” Dit zijn wel grote woorden voor een burgemeester die voorzitter is van een raad van 21 en vergeet dat het er 31 zijn. De 10 anderen worden met vragen die zij stellen aan onze burgemeester door deze burgemeester genegeerd. Niet voor niets komt burgemeester Donders bij het burgerpanel van 1Roermond regelmatig negatief in de citaten voor. De LVR wacht nog steeds op de burgemeester die zij gekozen hebben. Een krachtig persoon die boven de partijen staat. Maar wij blijven hopen op een kentering. Ik citeer haar nog eens: “Onder de noemer ‘Focus en Verbinding’ richten wij onze tijd en capaciteit op veiligheidsthema’s waaronder aanpak van (sociale) overlast”. Juist daar schiet deze portefeuillehouder ernstig in tekort. Waar is de focus als het gaat om het geven van antwoorden op vragen over sociale onrust die ontstaan is op de parkeerplaatsen van enkele grote sportparken. Is de portefeuillehouder al eens poolshoogte gaan nemen in deze ‘open air coffeeshops’? Haar voorganger deed dat wel en beloofde een einde te maken aan deze ongewenste ontwikkelingen. Nu wordt het van kwaad erger. En de LVR-fractieleden die over veiligheid vragen stellen, krijgen maar geen antwoord. Hoezo Samen? Maak uw slotkreet maar eens waar. Ik citeer “Wij pakken deze veiligheidsthema’s op samen met inwoners en professionals en leveren maatwerk dat nauw aansluit op dat wat in de wijken leeft”. Het is in het verlengde hiervan onbegrijpelijk dat wij al twee jaar niet over stadstoezicht kunnen praten omdat het college nog steeds geen plan van aanpak heeft. Het is aan de burgers gewoonweg niet uit te leggen.

 

Als het om de bijdrage van wethouder Waajen gaat kunnen wij kort zijn. Haar verhaal is zo mooi opgeschreven en zou geweldig zijn als deze portefeuillehouder kon terugkijken op een positieve bijdrage aan wat deze stad was en is. Nog geen baanbrekend werk heeft zij kunnen afleveren. Haar rol als loco-burgemeester doet zij redelijk goed en dan zijn wij wat betreft de complimenten uitdelen aan haar adres al klaar.

 

Is er dan helemaal niets waar de LVR enthousiast over kan zijn? De volgende twee portefeuillehouders Smitsmans en Fick verdienen een compliment. Laten wij beginnen met wethouder Smitsmans die na een slow start haar weg heeft gevonden in het sociaal domein. Bij de keukentafelgesprekken had de LVR het idee dat zij te zeer achter de feiten aanliep. Maar zij heeft zich de materie eigen gemaakt en heeft oor voor wat onder de burgers leeft. Zij heeft niet voor alles een pasklaar antwoord, maar doet tenminste een poging om zaken goed af te wegen. Zij heeft nog een berg werk voor de boeg en wij zullen haar daar steunen waar het goed is voor Roermond en haar burgers. Wij danken haar in ieder geval voor de open communicatie die zij met raadsleden onderhoudt. Ook de manier waarop deze portefeuillehouder van Roermond een dementievriendelijke stad wil maken, verdient een compliment. Met de zorg zijn nog grote slagen te maken. Maar met vereende kracht gaat dat ook lukken. Toch ook voor haar een woord van kritiek en dat is communicatie met en naar de burgers. Dat gaat regelmatig goed fout en wij wijzen haar er graag op deze weerbarstige materie te delen met andere portefeuillehouders. Uw portefeuille is o.i. al genoeg gevuld met zware dossiers. De LVR zou echter niet direct weten welke portefeuillehouder hier het beste in zou zijn.

 

Wij hebben de neiging om communicatie in handen te leggen van wethouder Fick. Deze wethouder weet als de beste met haar communicatieve gave de burgers te woord te staan. Daar kunnen anderen nog iets van leren. Wethouder Fick heeft zich helaas ook laten verleiden om haar bijdrage op de begrotingspagina te rooskleurig voor te schilderen. Als er ergens ergernis over is dan is het wel ons openbaar groen en de problemen in het verkeer. Om van Roermond één van de groenste steden van Roermond te maken bent u al hard op weg. Er is geen enkele stad in Nederland waar het onkruid zoveel kans krijgt.  Onlangs had deze portefeuillehouder een dik compliment verdiend toen het ging om het dossier Melickerveld. Zij had zich uit de naad gewerkt om zich het dossier eigen te maken en sprak met voor- en tegenstanders. Wat een gemiste kans voor de VVD dat deze portefeuillehouder haar eigen fractie niet kon overtuigen. Politiek gezien is het een doodzonde als je de eigen portefeuillehouder laat vallen ten furore van de mensen op de tribune en met het risico een miljoenenclaim aan de broek te krijgen. Ik kan deze portefeuillehouder laten weten dat de LVR bij goede voorstellen achter haar blijft staan. Zij is dan niet aangewezen op een afvallige fractie.

 

Nu naar de wethouder van financiën Schreurs, een portefeuillehouder die de materie niet beheerst. Met het trots zijn dat hij de schatkist goed bewaart, kom je er natuurlijk niet. In de democratische geschiedenis, ook in die van gemeentebesturen/colleges van B&W is het derde jaar het meest belangrijke jaar. Dan moeten resultaten van het gevoerde beleid zichtbaar worden en worden ook de contouren zichtbaar voor de tijden na deze “regeerperiode”. Deze begroting maakt de indruk van verschraald bier. Het tappen is niet goed verzorgd, de glazen niet goed gespoeld, de sfeer in de kroeg is ook niet alles, waardoor het biertje niet uitnodigt om gedronken te worden.

 

Dat heeft gemaakt dat in de aanloop naar deze begrotingsbehandeling de LVR 154 vragen heeft moeten stellen. Vragen die we moesten stellen omdat de begroting niet duidelijk was en de teksten bij de genoemde bedragen eigenlijk nietszeggend waren.

 

Heeft de beantwoording door het college die duidelijk wel gegeven? Onze reactie, helaas niet. Teksten blijven vaag, ontwijkend, soms geheel niet waar en er wordt zelfs toegegeven dat het knip- en plakwerk is uit een eerdere begroting.

 

Procedures moeten altijd zorgvuldig gevoerd worden, maar het is een middel om vervolgens tot uitvoering van beleid te komen. En daar zit nu in Roermond de pijn. Procedures, onderzoeken, vaak, te vaak inschakeling van externe bureaus. Dit soort bureaus hebben ook het doel om zoveel mogelijk vervolgopdrachten te genereren. Na ruim 2,5 jaar regeren is er nog geen beleid geformuleerd voor detailhandel in de binnenstad, geen beleid voor integraal horecabeleid, nog geen evenementenbeleid, schuift men het coffeeshopbeleid maar voor zich uit, stagneert de doorontwikkeling van de ECI en is het uitvoerend beleid m.b.t. gemeentelijke sportaccommodaties aanleiding voor onbegrip en irritatie. Wij nemen het Schreurs niet persoonlijk kwalijk. Ook hij heeft zich zonder enige politieke ervaring voor het karretje laten spannen. Jammer dat hij straks niet kan terugkijken op een mooie politieke periode als wethouder van Roermond. In de opsomming van zaken die Roermond weet te realiseren of gaat realiseren noemt ook deze wethouder dan weer wat al eerder door de overige portefeuillehouders op hun resultatenlijstje stond.

 

Wethouder IJff, die de meeste ervaring heeft in het college, laat te weinig van zich horen. Dat komt ook een beetje doordat hij met slechts 3 zetels weinig potten kan breken in deze coalitie en zich gaarne aanpast aan de waan van de dag. Hierdoor ontstaan spanningen die het functioneren niet ten goede komt. De trammelant met SVC2000 is hier een typisch voorbeeld van. Maar ook de dossiers waar met het toverwoord “burgerparticipatie” zaken werden gedaan die achteraf niet dat brachten wat zij moesten brengen, geeft aan dat wethouder IJff niet functioneert zoals hij moet functioneren. Hij heeft wel een gewillig oor voor problemen die bij hem worden aangekaart door burgers en raadsleden. Het is jammer dat hij er zo weinig mee doet. Wij vragen ons nog steeds af ‘wat of wie remt hem?’. De LVR-fractieleden hadden graag een IJff gezien zoals hij was in zijn beste tijd. Juist nu was een sterke ervaren wethouder nodig.

 

De laatste portefeuillehouder, Pleyte, doet zijn best, maar zal het nooit voor elkaar krijgen om de aandacht als wethouder op zich te vestigen die hij voor zich opeiste toen hij raadslid was. Als hij zijn eigen kritische noten van toen eens zou nalezen, zou hij tot de conclusie komen dat het verbetertraject dat hij toen voorstelde onder zijn bewind het niet heeft gehaald. Sterker nog, het lijkt meer en meer op een verslechtertraject. De LVR probeerde te achterhalen wat deze wethouder op zijn palmares kan schrijven en dan moeten we zeggen dat dit in deze coalitieperiode erg mager is. Hij bevindt zich in goed gezelschap, want de meeste van zijn Roermondse collega’s blijven ook ver achter op hun eigen doelstellingen en verwachtingen.

 

Een college dat overloopt van hovaardigheid of, zoals we het ook mogen noemen, eigendunk krijgt de handen bij ons niet op elkaar. Zij vindt ook geen gehoor in Maastricht want de provinciale baas Koopmans rijdt met volle vaart over de A73 aan Roermond voorbij. Jammer dat zijn partijgenoot, tevens coalitieleider, zijn maatje niet kan bewegen om meer aandacht aan Roermond te schenken.

 

De LVR is blij dat Roermond beschikt over een aantal prima ambtenaren die regelmatig als hulpwethouder hun ding moeten doen. Hun expertise zorgt er vaak voor dat verwarring wordt voorkomen. Een groot compliment voor die ambtenaren die zich gedienstig opstellen voor het belang van onze stad en haar burgers. Een enkeling heeft de positie van de Roermondse bestuurders compleet overgenomen. Het komt te vaak voor dat onze bestuurders hierdoor achter de feiten aanlopen.

 

Deze week heeft het Hof uitspraak gedaan over de precariorechten van de Oranjerie. Deze zaak is door de gemeente/BSGW verloren. Het Hof geeft Roermond/BSGW er flink van langs. Onomwonden stelt het Hof dat de gemeente/BSGW de rechtbank niet alle stukken ter beschikking heeft gesteld. Dit is in strijd met de Wet. Het Hof stelt dat de gemeente/BSGW zich niet gedragen hebben zoals een bestuursorgaan behoort te doen. Dit is nog al wat qua integriteit? Wat vindt het College hiervan?

En waarom heeft het College een voorstel van een LVR-raadslid om een compromis te sluiten zondermeer afgewezen. Procedeert het College liever?

 

De LVR dankt de ambtenaren voor hun inzet voor onze stad Roermond.

 

Een tip aan het complete college, kijk eens naar de begrotingspagina’s van de gemeente Roerdalen die afgelopen week in 1Roermond stonden.  In begrijpelijke taal kregen de bewoners van Roerdalen uitleg over de begroting. Geen foto’s van bestuurders en geen hovaardigheid of eigendunk.

 

Raadzaal Roermond