Lid worden van de LVR

De LVR is de grootste partij in de gemeenteraad van Roermond, heeft met twee wethouders een forse delegatie in het college van B&W en is in ledental ook de grootste politieke partij in Roermond.

Wij zijn verheugd met die gegevens, maar het is geen tijd om er bij stil te blijven staan.

De algemene ledenvergadering van de LVR heeft 30 mei een belangrijk besluit genomen met betrekking tot het lidmaatschap van de partij.

  • Allereerst, scholieren en studenten kunnen lid worden van onze partij voor een contributiebedrag van € 10,00 per jaar. Wij willen hiermee meer jongeren bij onze partij betrekken en hen deel laten zijn in onze politieke programma’s. Wij zijn een campagne gestart waarin wij scholieren en studenten uitnodigen om mee te denken over Roermond in 2030.
  • Het tweede besluit is dat partners van onze leden als zij op één adres wonen, lid kunnen worden voor de helft van de gebruikelijke contributie.
  • De contributie bedraagt normaal € 25,00 per jaar. Door de genomen besluiten hebben wij twee nieuwe contributie tarieven erbij gekregen.

Motief voor deze besluiten, er mag geen financiële hoge drempel zijn om mee te doen en te denken over het Roermond van de toekomst.

De toekomst begint immers vandaag.

Lid aanmelden kan via bestuur@liberalenvolkspartijroermond.nl