Reglementen

Inmiddels zijn enkele reglementen voorbereid; het giftenreglement en het huishoudelijk reglement. Beide worden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering behandeld.